Foto: WZC De Foyer

Hand Terminal - verpleegkundige

De taken voor de verpleegkundigen, alsook de alarmen en andere oproepen komen op een handterminal terecht. Zo kan de werkdag optimaal gepland worden.